Zapytania ofertowe w zakresie projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Realizacja projektu w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa: III – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Podziałanie : 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne

  1. Zakup wózka widłowego. ( publikacja zapytania 11.02.2021r.)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego wózka widłowego – 1 szt., spełniającego poniższe wymagania techniczne:

– Stan techniczny urządzenia: używany

– Rok produkcji nie starszy niż 18 lat

– Przebieg nie więcej niż 3500 mth

– Udźwig – min. 2500 kg

– Wysokość podnoszenia – min. 4000 mm

– Silnik spalinowy: diesel

KOD CPV:

Kod CPV: 42415110-2 Wózki widłowe

Oferty należy składać do końca dnia 19.02.2021

Poniżej link do dokumentacji ofertowej.

https://www.dropbox.com/sh/aa6lt2va69qzhhd/AABdVsYdcSjBOpni9OddzfD2a?dl=0

Wyniki postępowania:

Na podstawie złożonych ofert została wybrana oferta firmy ALBA A. Baczewska, M. Baczewska, M. Baczewski z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, ul. Lipowa 41a. Kwota netto wybranej oferty 38 000,00zł + obowiązujący podatek VAT.