Zagwarantowanie spełnienia wymagań Klienta decyduje o pozyskaniu zlecenia.

Każdy Zleceniodawca chce aby jego oczekiwania były przez zleceniobiorcę dobrze zrozumiane

i spełnione w stu procentach.

 


Oferujemy następujące główne grupy usług:

  • Kontrola inwestycji dla instytucji finansujących tzw. Project Monitor
  • Zastępstwo Inwestycyjne-Inwestor Zastępczy
  • Obsługa Inwestycji w zakresie deweloperskich rachunków powierniczych
  • Zarządzanie projektem
  • Opiniowanie dotyczące przygotowania i realizacji projektów
  • Nadzór inwestycyjny
  • Analizy techniczne i formalne projektów (tzw. due diligence)