Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania polistyrenu ekspandowanego z zastosowaniem mineralnych dodatków obniżających palność”

Numer projektu: POIR.03.02.02-00-2711/20

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kredyt na innowacje technologiczne

Cele projektu:

Celem projektu jest wdrożenie własnej, nowatorskiej technologii dotyczącej wytwarzania polistyrenu ekspandowego z zastosowaniem mineralnych dodatków obniżających palność. Będzie to możliwe poprzez wprowadzenie do matrycy styropianu dodatków modyfikujących proces spalania materiału. Finalnym rezultatem projektu styropian EPS o podwyższonych właściwościach:

– Euroklasa D-s1, d0;

– wydłużony czas rozprzestrzeniania się ognia,

– wysoka wytrzymałość mechaniczna,

– brak szkodliwych substancji antypirenowych – HBCD,

– dodatek zmikronizowanego siarczanu wapnia CaSo4


Planowane efekty:

Docelowym efektem realizacji projektu będzie rozpoczęcie przez „ZIB PROJEKT” PACZUSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA produkcji styropianu EPS o podwyższonych parametrach odporności ogniowej. Produkt stanowić będzie niewątpliwy przełom na rynku budowlanym, ponieważ charakteryzować się będzie podwyższoną ognioodpornością, która jest kluczowa dla tego rodzaju produktów.

Dzięki wdrożeniu opracowanej technologii, a co za tym idzie wprowadzeniu innowacyjnych i przełomowych produktów na rynek, firma „ZIB PROJEKT” PACZUSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA w znacznym stopniu wyróżni się na tle konkurencji, a także uzyska pewną i stabilną pozycję na rynku. Poprzez wprowadzenie do oferty styropianu EPS o podwyższonych parametrach odporności ogniowej, firma zyska również szansę na zwiększenie przychodów ze sprzedaży, co bez wątpienia przełoży się na korzyści finansowe, a także na podniesienie wydajności ekonomicznej przedsiębiorstwa.


Wartość projektu: 3 418 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 879 900,00 PLN